Clube de Lectura Dani Chapela

O próximo 11 de xaneiro Dani Chapela contará con Emma Pedreira no club de lectura da A. MM. Amarinda de Mourente para falarmos sobre Besta do seu sangue, triséximo quinto premio Xerais.