Ingles para hostelería con Tomasz

Tomasz Lagoa imparte clases gratuítas dentro do programa de voluntariado dá Unión Europea do que forma parte. Ademáis, tentaremos formar un grupo de aprendizaxe enfocado ó sector dá hostalería tendo en conta que ou espazo estea dispoñible. O día de hoxe ten 7 grupos de inglés de varios niveis. Ademais, tamén imparte clases de español para quen precise como forma de potenciar a inclusión de todas as persoas.