Rufa – Local de Música

Na próxima Redeira Rufa que se celebrará o vendeiro 27 de novembro no Local de Música do Concello, todas aquelas persoas que que queiran achegar, poderán participar e co-diseñar, a elaboración dunha enquisa e saber a problemática existente tanto no consumo de produtos musicais como festivais e estudar dita problemática. Teremos a Patty Castro de MGK e A Laura de MGI (musical ilustradas galegas).