TimeOverflow con David López

O noso redeiro David López, formador en novas tecnoloxías, apoia co seu coñecemento á plataforma TimeOverFlow. Trátase do software diseñado por e para os Bancos de Tempo. É unha ferramenta libre, gratuita e colaborativa que empregamos en A Redeira para a xestión do peto colaborativo.

En concreto, David apoia os equipos de TimOverFlow creando tutoriais de contido e coas traducións da plataforma ó galego.