We are all timebankers con Ticket 2 Europe

A Comisión Europea considera que a sociedade civil desempeña un papel importante na elaboración das políticas comunitarias e seguirá apoiando as accións das organizacións non gobernamentais, os interlocutores sociais e a sociedade civil en xeral.

A pesar deste contexto, a cidadanía xuvenil dos estados membros sofre de claros problemas para formar parte destas novas iniciativas innovadoras.

As principais dificultades son:

1. Falta de participación xuvenil en programas de voluntariado e activismo social ou bancos de tempo cidadáns.
2. Leve participación xuvenil na toma de decisións e codiseño de sociedade civil
3. Escasa actitude emprendedora xuvenil
As causas directas destes problemas son:
1. falta de formación xuvenil en empregabilidade e desenvolvemento persoal
2. falta de concienciación en centros educativos e en contorna familiar sobre a necesidade de motivar a participación activa da mocidade e da cidadanía no seu conxunto.
3. falta de modelos de referencia en emprendemento social
4. falta de contacto e conexións entre mozas e empresas.

Por todo iso, os obxectivos desta actividade son:

OBXECTIVOS XERAIS:
– Promover e difundir as nocións de participación cidadá na mocidade europea. – Fomentar unha cidadanía proactiva
– Pontenciar a creación dunha cultura de economía social na Unión Europea
– Favorecer a empregabilidade e o acceso ao mercado laboral da mocidade europea.

OBXECTIVOS ESPECÍFICOS:
– Establecer contacto con bancos de tempo e coworkings que fomentan a participación cidadá. – Desenvolver prototipos de como poñer en marcha espazos de liberdade e participación cidadá con modelos de coprodución participativa para fomentar o autoliderazgo e a corresponsabilidade cidadá.
– Potenciar e desenvolver habilidades para o emprego na mocidade europea.
– Profundar sobre a importancia de xeración de alianzas a nivel europeo con outras comunidades con valores compartidos (coworkings, bancos de tempo).